Miljöpartiet vill skapa fler detaljplaner i Hällesåker

Svar på insändaren: Vad vill partierna i Hällesåker? Hällesåker är vår kommuns landsbygd, med viktiga kvalitéer som behöver tas tillvara,…