Mer kunskap krävs om hederskultur

Regeringen har tillsatt en utredning om hedersrelaterade brott med utgångspunkt i januariavtalet. Utredningen innehåller lagförslag om strängare straff för brott…