Marie, har du frågat barnen hur de mår?

Angående partiledarintervjun med Marie Östh Karlsson i Mölndals-Posten 12/7. Marie Östh Karlsson, du svarar på frågor i förra numret av…