Undrar vem av politikerna som vill göra något bra för Lindome, skriver signaturen Lindomebo. Arkivfoto

Lindome har gått från idyll till trafikinferno

Jag har under mina 45 år i Lindome upplevt hur kommundelen förvanskas ifrån en idyll till ett trafikinferno. Lindomeån som delar Lindome, var och är delvis badvänlig och ger i delar av Lindome attraktivt vatten för fiske av öring och lax.

Mölndals stadsplanerare har dock lyckats att till den milda grad göra industrimark av vatten nära mark, vilket istället vore ett fint område för bostäder. Etableringen av industrier centralt i Lindome har medfört mycket tung och störande trafik och verksamhet. Tåbroområdet med bostäder längs med Lindomeån ger däremot ett lugnt störningsfritt boende. Området söder om Tåbro har industrier, mycket transporter och störande verksamheter, verksamheter delvis helt mot gällande detaljplan. Anmälningar mot avvikelser har nonchalerats av kommunens handläggare.

Varför blanda boende med industrier? Hur tänker politiker och tjänstemän? Riv och etablera industrierna utmed E6. Hur ser kommunens industri- och trafikplaner ut för Lindome? Vad händer med hastighetsbegränsningarna, politikerna tog ju hand om frågan ifrån tjänstemännen. Tätorterna brukar ha 30 km/h. Mycket höga hastigheter överlag idag.

Det verkar som om kommunens satsningar centralt undergräver södra kommundelen totalt. Vi är skattebetalare och har rätt till trygga boendemiljöer.  Hur kan frågan om att nedmontera gatubelysningen ens komma på frågan, undrar hur och vem här kan tänka sålunda? I avsaknad av cykelbanor så kan ansvariga ta ett studiebesök i Kungsbacka kommun, med  fantastiskt välplanerade cykelbanor, med nya gatubelysningar och inte minst välplanerade bostadsområden utan industrier. Tid att starta debatten, det är snart val igen! Undrar vem som skulle vilja göra något bra för Lindome. Vi bor här och tillhör skattebetalarna i Mölndals kommun.

Lindomebo

Relaterade artiklar
Fler artiklar