Det är dags att börja förbereda för en mer subventionerad tandvård, skriver Mölndalspolitikern Patrik Karlsson (S). Arkivfoto: Hans Wretling/Emma Hellström

Låt tänderna bli en del av kroppen

Sveriges rödgröna regering har lyckats att hantera Sveriges ekonomi på ett utomordentligt sätt. Ekonomin är stark och arbetslösheten sjunker. Det underskott som vår S-ledda regering ärvde är nu borta och vi kan nu se över vilka satsningar som behövs. Kommunerna och landstingen har fått välbehövlig förstärkning genom välfärdsmiljarderna.

Men vi har utmaningar och statsministern var tydlig i sin regeringsförklaring – målet är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Den starka ekonomin, menar vi, ger utrymme för att fortsätta utvecklingen av den svenska modellen och ta ytterligare steg i arbetet med att utjämna de ojämlika hälsoskillnaderna. Socialdemokraterna har genom historien initierat och genomdrivit reformer som gjort Sverige till ett av världens mest jämlika länder, det är en av grundbultarna i vår politik.

Vi anser att nästa steg som ska tas är att få tandvården att bli en del i vår allmänna sjukförsäkring. Det är en kostsam reform och därför har vi inte råd att vänta – betydande steg bör tas med start år 2018.

Idag är tandstatus en klar socioekonomisk klassmarkör.

De som avstår från tandvård är de som är ekonomiskt utsatta, arbetslösa, låginkomstagare. De med låg inkomst väljer också behandlingar som är billigare. En sådan billigare behandling är helt krasst att man drar ut tänder. Det är helt otänkbart inom sjukvården i Sverige att man som patient får välja behandlingsformer efter vad man har råd med. Det borde inte heller vara så vad gäller vår tandhälsa. Vi vet också att det finns samband mellan dålig munhälsa och andra sjukdomar och obehandlade sjukdomar i munnen är kopplat till stort lidande. Sverige har tandvårdsstöd idag som täcker kostnader men graden av självfinansieringen ger fortsatt en ojämlik tandvård då det ändå slår hårt mot utsatta grupper. Det finns idag frisktandvårdsavtal men de är uppbyggda på att ju sämre tandhälsa patienten har ju högre premie får man betala.

Vi vet att många äldre kvinnor har en sämre ekonomisk situation och som helt enkelt inte har råd med ett sådant avtal.

Vi Socialdemokrater i Göteborgsområdet deltog i S-kongressen i Göteborg då tandvården debatterades. Vår ståndpunkt var då och är nu att på sikt bör tänderna bli en del av kroppen och steg behöver tas för att integrera tandvården i vår sjukvård. Detta ser vi som en viktig välfärdsreform och vi vet att vi har ett brett stöd i frågan. Det var också kongressens mening.

Låt oss ta nästa steg i en bättre välfärd för alla!

Patrik Karlsson

Ordförande i Göteborgsområdets Socialdemokratiska partidistrikt

Janette Olsson

Vice ordförande i Göteborgsområdets Socialdemokratiska partidistrikt

Relaterade artiklar
Fler artiklar