Låt Lindomeborna ge Industrivägen ett bättre namn

Jag har ett medborgarförslag till politikerna angående Industrivägen i Lindome. Lindome tätort har utvecklats sedan kommunsammanslagningen i början av 1970-talet….