En bra gissning är att vi om tio-tjugo år kommer skämmas över hur vi idag behandlar de barn som ensamma lyckats fly hit, skriver Vänsterpartiets Jerker Halling. Arkivfoto

Låt flyktingbarnen vara kvar i Mölndal

Ibland gör vi saker som vi i efterhand skäms för, och man undrar ”hur tänkte vi då”. Hur kunde vi vara så flata, så svaga, så cyniska. Det händer förstås enskilda människor, men också hela länder. Vad kommer vi att tänka om vår egen tid, säg tio eller tjugo år framåt? En bra gissning är att vi kommer att skämmas över hur vi idag behandlar de barn som ensamma lyckades ta sig från Iran, Afghanistan, Somalia och så vidare till Sverige.

Det finns inget rimligt i att idag ha den hårda attityd som vi har. De kostnader vi redan under två-tre år investerat i dessa människor finns ingen anledning att slänga i sjön. Det är många gånger frågan om kapabla och ambitiösa människor, som snart kommer att kunna bli en tillgång för det svenska samhället. Rent ekonomiskt är dagens politik självmål. Rent mänskligt håller vi på att knäcka en grupp mycket kompetenta ungdomar, varav några just blivit unga vuxna. En del har ju faktiskt redan tagit sitt liv!

Skälet till den förda politiken är, speciellt ur ungdomarnas perspektiv, mycket cyniskt: Landet Sverige vill ”skicka en signal”. Vi offrar dessa oskyldiga ungdomars väl och ve för att vi ska tala om för andra människor att: ”Kom inte hit vad ni gör, här har ni inget att hämta. Vi bryr oss lika lite om mänskliga rättigheter och asylrätt som andra länder.”

Enligt uppgifter pågår förhandlingar i regeringen om detta nu. Miljöpartiet och stora delar av socialdemokratin vill låta de flesta ungdomarna stanna och fortsätta att bygga sig ett liv här. Vänsterpartiet skulle naturligtvis stödja ett sådant beslut, i riksdag och i budgetarbete. Vi får hoppas att mänsklighet ska segra…

På kommunal nivå finns också en diskussion kopplad till denna fråga. Staten skjuter till pengar till de kommuner som likt Mölndal har ungdomar som ansetts vara barn, men som utifrån (de starkt ifrågasatta) åldersbedömningarna nu fått sin officiella ålder uppskriven. Eller så har de helt enkelt hunnit fylla 18 under den långa handläggningstiden. De ska trots det kunna stanna, gå färdigt de utbildningar de påbörjat, och vara kvar i de nätverk de skaffat sig under sina första år i Sverige. Om dessutom reglerna kanske snart ändras så att de får stanna i Sverige permanent, desto större skäl att inte skicka iväg någon.

Mölndal kommer, trots att staten bidrar ekonomiskt, att tvinga ungdomarna att flytta från kommunens boenden till något av Migrationsverkets boenden, någonstans i Sverige. Ofta långt från skola och vänner. Vi i Vänsterpartiet reserverade oss mot ett sådant beslut i social- och arbetsmarknadsnämnden i Mölndal, liksom som vi gjorde i december 2016, då ett liknande ärende var aktuellt. Vänsterpartiet vill att ”social- och arbetsmarknadsnämnden i Mölndal beslutar att regeringens tillfälliga ersättning för asylsökande ungdomar som fyllt 18 år och är i asylprocess skall användas för avsett ändamål till de barn som uppenbart bedöms som underårig. Med uppenbart menas att socialsekreterare, god man, kontaktperson vid boendet och lärare vid skolan är överens om att personen är under 18.”

Vi menar att vare sig man idag har fyllt 18 eller inte, så är det både dumt och inhumant att sabotera en ung människas försök att ta sig in i det svenska samhället.

Gruppen asylsökande, ensamkommande barn och ungdomar som utsatts för bristande rättssäkerhet och onormalt utdragen asylprocess bör ges amnesti.

Låt de unga stanna!

Jerker Halling

Vänsterpartiet Mölndal

Relaterade artiklar
Fler artiklar