Kulturen monteras ner – bit för bit

En olycka kommer sällan ensam brukar det heta. Men när det gäller kulturen och dess aktiviteter är detta en verklighet…