Tänk större och bredare och hitta ett annat sätt att spara pengar på än att lägga ner Balltorps bibliotek, vädjar insändarskribenterna. Arkivfoto: Valerie Kaspersen

Kortsiktig lösning att stänga biblioteket

Till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vi skriver till er med anledning av det beslut som kultur- och fritidsnämndens majoritet röstade igenom i torsdags; att stänga Balltorps bibliotek och dra ner på andra kulturverksamheter. Vi anser att beslutet är en kortsiktig lösning och vädjar härmed till er att hitta en annan lösning inom kommunens ramar. Vår önskan är att tänka större, bredare och friare. Snart drar Bokmässan igång i Göteborg. Världen och Sverige ser ut som de gör. Kan Mölndals stad statuera det goda exemplet, och hitta en annan lösning?  

Vi vill inte att varken Balltorps bibliotek, bokbussen, lägerverksamheten vid Djursjön, Kulturnatt i Kvarnbyn eller annan kultur- och fritidsverksamhet skall dras ner. Det känns ytterst märkligt att dessa ställs mot varandra. Finns det någon möjlighet för er att hitta en annan lösning genom att titta på hela kommunens budget istället? Vi hävdar att en nedmontering av kulturella verksamheter får negativa konsekvenser i närmiljön och i förlängningen urholkar ett hållbart samhälle och demokratin. Dessutom rimmar beslutet illa med Mölndals vision 2022, med offentliga planer på expansion och andra satsningar och med de målsättningar som finns inom hela Mölndals stad.

Forskning visar att kulturens plats och roll är högst väsentlig för ett hållbart samhälle och fundamentalt för demokratin, därför att kultur och fritid bidrar till att skapa mötesplatser, sammanhållning och mänsklig tillväxt.  Är det då den enda och bästa lösningen att de 1,7 miljonerna hämtas hem inom kultur och fritids budget? Vi är medvetna om att ”mycket slåss om de medel som finns”, att Mölndals stad som politiskt styrd organisation har en beslutsgång och regler att följa. Och vi är i grunden tacksamma över att ni som folkvalda politiker arbetar för ett bra samhälle. Vi vet att det är upp till varje kommun att själv bestämma vad som är viktigt att satsa på och erbjuda inom kultur- och fritidsområdet och det är faktiskt därför vi uppmanar er som ansvariga att använda möjligheten att agera.

Det handlar om livskvalité och trygghet och samtidigt förstås kunskap, läsförståelse och utveckling för medborgarna. Vi hoppas att de beslut som fattas, bottnar i en långsiktig plan och vilar i de styrdokument som staden har. För beslutet att lägga ner Balltorps bibliotek, dra ner på lägerverksamheten i Djursjön och Kulturnatta är beslut som ingen tjänar på varken nu eller i framtiden. Vi vill att ni tar ett helhetsgrepp och se över vilka pengar som finns bortom ”stuprören” och hittar en annan lösning.

Brukarrådet i Balltorps skolenhet, Pepparedsskolan och Balltorpsskolan och Bevara Biblioteket och Stickgruppen på Balltorps bibliotek, genom

Ing-Britt Rensfeldt

Susanna Ruud

Marcus Trollefur

Sofia Åhrman

Relaterade artiklar
Fler artiklar