Det är inte alltid så lätt för en pensionär att gå till kommunhuset och prata med politikerna, skriver signaturen Ingrid. (Bilden är tagen vid en seniormarsch i Kungsbacka). Arkivfoto: Emma Hellström

Kommunpolitiker ska lyssna på folket

Svar till kommunstyrelsens ordförande i Mölndal.

Jag vet att pensionärer idag inte själva går till politikerna i stadshuset och talar om vad de är missnöjda över. De flesta upplever dessa personer som sittande på makten och en pensionär lever i den gamla inställningen att man inte ska opponera sig mot överheten. De talar hellre med en likvärdig person ska tar tillvara deras frågor.

Läs mer: Varför finns inget pensionärsråd i Mölndal?

Pensionärerna är välkomna till dialog

Varför finns inga beslut i ärendet som flera pensionärsorganisationer skrivit under på? Har ni gått ut till alla politiker i Mölndal och tagit upp vad de tycker om ett pensionärsråd? Är det riktigt att bara ligga på ärendet och göra egna bedömningar utan att det tas upp till beslut? Tror ni att ni får något förtroende då?

Nej, ta upp ärendet så att frågan får belysas på ett öppet sätt. Pensionärerna kommer i annat fall att fortsätta med begäran om ett råd som tillvaratar de äldres frågor. Glöm inte att kommunpolitiker ska lyssna till folket.

Ingrid

Relaterade artiklar
Fler artiklar