Kommunen gjorde inget när jag slog larm om avfallet

Svar till Ingela Larén (Mölndals-Posten 10 oktober).

I förra numret av MP skriver Ingela Larén att skogen inte är någon avfallsplats.

Nej, det är förfärligt att se att så många dumpar sitt trädgårdsavfall i skogen. Alla villaägare i Mölndal har fått ett kort till återvinningsstationerna och det är där rens och ris ska läggas! Tolv fria besök per år har man. Använd ditt kort!

Läs mer:Sluta dumpa ditt trädgårdsavfall – naturen mår inte bra

För flera år sedan lämnade jag en lista över platser där illegal dumpning sker till miljöförvaltningen. Ärendet lämnades över till tekniska förvaltningen – och dog ut.

Nu har jag kontaktat förvaltningen igen och nämnt tre platser som bör saneras. Särskilt allvarligt är det på Fårängen (ovanför Albatrossgatan) där topografin med åren blivit helt förändrad av allt som ansamlats där. Nu har dessutom parksliden etablerat sig där!

Jag har frågat vad som händer med min anmälan.

När fyra politiker i kommunstyrelsen för några år sedan lovade att Mölndal skulle bli en ren kommun och jag då frågade dem vad de skulle göra åt den illegala dumpningen av trädgårdsavfall, blev den enda åtgärden att jag ombads svara på en enkät…

Till er som tycker att skogen är en lämplig plats för grenar, kvistar, växter, jord, fallfrukt, grus och sågspån: nappa på Mölndals kommuns erbjudande om att få hämtat trädgårdsavfall i ett kärl vid tomtgränsen! På så sätt kan ni åtminstone se till att högarna i skogen inte blir större.

Naturvän på Ryet