Kommunalrådet: Vår ambition är att ta fram ett nytt seniorkort

Svar till Britt-Marie Stening (Mölndals-Posten 2 januari).

Kommunstyrelsen har drivit frågan att se över frågan om seniorkort för Mölndals kommun samt även arbeta på en samordning av regelverket för seniorkort inom zon A med Göteborg, Mölndal, Partille och Öckerö. Frågan drivs idag från Mölndals sida av trafikchef Magnus Johansson och kollektivtrafiksamordnaren Tobias Johansson.

Läs mer:Nu är det dags att ge besked om seniorkorten

Den 25 september 2020 beslutade kollektivtrafiknämnden att som en del av Västtrafiks årliga uppdrag, utreda seniorkortserbjudandet under 2021. I detta utredningsdirektiv fanns bland annat ambitionen att påbörja utredningsarbetet hösten 2021 och sedan att Västtrafik skulle löpande återrapportera till kollektivtrafiknämnden om utredningsresultatet och göra en slutrapport våren 2022. Eventuellt kan pandemins utveckling försena arbetet ytterligare.

Syftet från Mölndals sida avseende seniorkort har varit att skattebetalarna i Mölndal ej skall behöva betala för seniorkort som inte utnyttjas. Däremot har det varit den styrande grönblå majoritetens avsikt att kunna skapa nya seniorkort för de som behöver och utnyttjar sina seniorkort.

Tanken har varit att om ett seniorkort för den nya zon A inte borde kosta mer än 1 000 kronor inkluderande ersättning för intäktbortfall till Västtrafik, distribution och tryckning av korten mm så skulle man mot en egenavgift få köpa ett årligt kort. 

Då ett årskort för en vuxen i zon A ligger på 7950 kronor skulle en egenavgift på exempelvis 500 kronor per år för ett seniorkort motsvara cirka 6 % av en ordinarie årsavgift.

Det tycker jag är rimligt.

Vissa insändare hävdar att man åker gratis i Göteborg och att det kostar 34 kronor per enkelresa i Mölndal . Detta är för tillfället korrekt för pensionärer mellan 65 och 74 år, men för Mölndals pensionärer över 75 år så är alla resor även i högtrafik gratis. Vår ambition tillsammans med Kollektivtrafiknämnden och Västtrafik är att hitta kommunövergripande lösningar åtminstone inom samma zon. Det skulle i så fall innebära att skillnaderna för pensionärernas kollektivtrafikkostnad i olika kommuner i samma zon elimineras eller minimeras

Nu gäller det att vi trycker på utredningarna i Västtrafik och besluten i Kollektivtrafiknämnden så att vi får ett färdigt förslag så fort som möjligt. Vi inom den styrande majoriteten i Mölndal jobbar på för att vi skall kunna få en ny lösning på plats redan till 2022.

Kristian Vramsten

Kommunstyrelsens ordförande Mölndal

Kommunalråd (M)