Jag skäms över det ofärdiga kaoset i stan

Taget från Wikipedia: ”Prokrastinering innebär vanemässig och kontraproduktiv senareläggning, förhalning eller undvikande av planerade handlingar, beslut och arbetsuppgifter, trots vetskap…