För min del är det inte miljömässigt försvarbart att ta bilen upp till Kikås med ett par kassar papp och plast, skriver Stig Eriksson med anledning av att Mölndals stad beslutat att lägga ner ett antal återvinningsstationer. Arkivfoto

Ingen miljövinst att ta bilen för att slänga papp

Mölndal värnar om miljön, sägs det. Fast det får inte kosta något. Antalet återvinningsstationer minskas från 21 stycken till tio.

Jag bor själv i Åbyområdet och det fanns en station på Broddgatan som var mycket välbesökt. Nu måste jag och mina grannar åka upp till Kikås för att lämna papp, plast och glas. På hemsidan skriver kommunen att en anledning är att det på vissa stationer bara var fyllt till 25 procent. Slog er aldrig tanken att man kunde ha längre tid mellan hämtning då? Då hade det varit mer återvunnet material i containern. Det var kanske en dum tanke, bättre att lägga ned.

Det står också på hemsidan att: ”Det är varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart att behålla alla 21 återvinningsstationer”. Hur räknar man ut att det inte är miljömässigt försvarbart? För vem är det inte ekonomiskt försvarbart? För min del är det inte miljömässigt försvarbart att ta bilen upp till Kikås med ett par kassar papp och plast. Det är definitivt inte ekonomiskt försvarbart heller. För en ensamstående pensionär utan bil blir det väldigt svårt. Eller skall vederbörande ta bussen till Kikås med sitt material? Det kan inte heller vara varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart för denne pensionär att ha två stora flerfackskärl utanför porten. De blir säkert inte fyllda till 25 procent.

Dessutom ser hela radhusområdet ut som en jättelik återvinningsstation med två stora kärl utanför varje port. Därför får väl jag och mina grannar tänka som tekniska nämnden och slänga papp och plast i brännbart istället. Det är ju det bästa ekonomiskt och miljömässigt.

Som miljömedveten Mölndalsbo blir jag tveksam till att liknande åtgärder kan stämma överens med kommunens miljöpolicy.

Stig Eriksson

Relaterade artiklar
Fler artiklar