Idrotten behöver kommunens hjälp i krisen

Först vill vi säga: Idrotten i Mölndal kommer inte ge upp eller frivilligt ge vika för påfrestningarna i coronastormen. När vardagen förändras behövs fasta punkter som idrotten, särskilt för barn och unga. Tränare och ledare kommer nu kämpa ännu hårdare för att utifrån gällande bestämmelser hålla igång träningar och aktiviteter (utomhus när så är möjligt) samt inte minst för att få föreningarnas verksamhet att gå ihop ekonomiskt.

Men idrottsföreningarna drabbas hårt ekonomiskt. När den lokala orienteringsklubben rättar sig efter förbudet mot sammankomster med över 50 personer, då måste den egna vårtävlingen ställas in, med stort intäktsbortfall som följd. När kvarterets kampsportare går miste om chansen att hjälpa till på den vanligtvis så folkrika loppmarknaden, vilka pengar ska då betala hyran till den privata hyresvärden? När matcher inte får spelas, när försäljningen i cafeterian nollas, när det blir svårt att få in aktivitetsavgifter, när lokala företag tvingas dra ner på sin sponsring…

Då måste samhället hjälpa idrotten genom krisen.

Regeringen har beslutat om 500 miljoner kronor i akut stöd till större evenemang som tvingats ställa in. Men som vanligt är kommunerna idrottens viktigaste samarbetspartner.

Det vi ser att kommunen kan göra för att hjälpa de omkring 100 idrottsföreningarna i Mölndal är till exempel:

• Gratis hyra (samt fri avbokning) av kommunala idrottsanläggningar fram till sommarlovet.

• Tillfälligt lokal- och anläggningsbidrag för föreningar som hyr verksamhetslokaler av annan part än kommunen (alternativt driftar eller äger en anläggning själva).

• Totalsumman av det kommunala aktivitetsstödet blir minst enligt beslutad budget inför 2020.

• Direkt ekonomiskt stöd till föreningar som förlorat intäkter på grund av inställda evenemang.

• Dispens att skicka in av årsmötet godkänd verksamhetsberättelse med mera då stämmor kan behöva skjutas upp.

Det finns föreningar som står på ruinens brant. Men när vi som företrädarorganisation ställer frågor till en del av våra kommunkontakter väcks ändå hoppet om att vi kan klara det här tillsammans.

Redan nu finns det i Mölndals stad och andra kommuner väldigt fina exempel på hur man stöttar idrotten. Tack!

Det är en global kris, men den kräver också lokala samtal och lösningar. Med rätt stöd från den egna kommunen kan idrotten stå stadigt – både nu och i framtiden.

Christer Östholm

ordförande, RF-SISU Västra Götaland

Eleonore Tammermo

verksamhetschef Mölndal, RF-SISU Västra Götaland