Idén med privat äldrevård har redan misslyckats

Det är lätt att göra misstag. En fördel med misstag är att det går att lära av dem. Därför är…