Hur mycket orkar vi?

Närmar mig 90 år, utrustad med rollator, ostadig och fumlig, ser och hör illa, men lyckligt lottad med tak över…