Hemtjänst på entreprenad löser inte problemen

Vård- och omsorgsnämnden beslutade under sammanträdet i april att bordlägga utredningen om att lägga ut hela hemtjänsten på entreprenad. Detta…