Helt fel att höja hyran i kristider

Det är ett hån av Mölndalsbostäder och förhandlarna från Hyresgästföreningen i Mölndal, som ser till att hyresgästerna i dessa tider får en höjning av våra hyror!

Vore det inte på sin plats att avvakta höjningar till Sverige kommit på fötter igen? Emotser ett svar på denna fråga av respektive förhandlingspart.

Fd medlem i HGF