Hellre vildsvin än fästingar

Svar angående vildsvinen i Balltorp.

Vildsvinen tillhör den biologiska mångfalden i Sverige och behövs, de fanns överallt i Sverige innan de utrotades totalt under 1800-talet.

Läs mer: Vildsvinen förstör i Balltorp

De bökar och hjälper naturen på traven men givetvis skall de inte finnas i folks trädgårdar. De är av naturen mycket skygga och undviker människor, så lite mer aktiv skyddsjakt behövs.

Det stora problemet vi har nu är den stora rådjursstammen vilka sprider fästingar som aldrig förr. Detta tycks gå under radarn, dessa fästingar sprider dödliga sjukdomar såsom TBE och borrelia. 

Vildsvinen må vara otrevliga när de kommer för nära men de sprider i alla fall inga dödliga sjukdomar. 

Hellre vildsvin än fästingar. 

Thomas Olin, SD