Hästtvisten löstes både klokt och kraftfullt

Ett stort tack vill jag rikta till kommunstyrelsens arbetsutskott, som den 11 april både klokt och kraftfullt har löst tvisten…