Här finns ett rikt kulturutbud – trots tuffa besparingar

Signaturerna Stefan och Rabel frågar sig i två insändare under vintern vilken ambition den styrande majoriteten har med kulturlivet i…