Debatt: Hånet av politiker en fara för samhället

Mölndal planerar att öka antalet kommunalråd från fem till sju. Med hänsyn till det allmänna politikerföraktet så förvånas man inte av det ramaskri som följer. Dock blir jag förfärad av hätskheten, några insändare är direkt oförskämda. Hur kan alla veta hur tung arbetsbördan är för ett kommunalråd? Själv vet jag det inte, därför tar jag inte definitiv ställning för eller emot. Spontant tycker jag dock att sju heltidspolitiker inte låter så mycket i en kommun med 65 000 invånare och stor förväntad expansion. Det är mycket som har lagts på kommunerna, en strid ström av EU-direktiv ska tas om hand, den stora flyktingströmmen kräver beredskap, komplexiteten inom vård och skola har blivit större. Med mera.

Självklart är det viktigt att vara sparsam med skattemedlen. Men att anställa två kommunalråd till tror jag belastar kommunens budget med mindre än en promille. En ambition bör vara att dessa två nya ger en pay-off, kanske kan de åstadkomma effektiviseringar och besparingar på den övriga delen av budgeten. Det är naturligt att vi ställer stora krav på heltidsanställda politiker.

Det utbredda hånet av politiker kan bli en fara för samhället. Visst, kanske har de politiska partierna själva bäddat för föraktet. Med förtvivlan har vi lyssnat på intervjuer och debatter där politiker inte svarar på frågorna utan hänger sig åt klyschor och floskler. Men, vi har de politiker vi förtjänar. Om vi tycker att politikerna gör ett dåligt jobb så måste vi själva engagera oss i politiken. Kanske gå med i något parti och försöka påverka programmet. Eller på annat sätt agera och ge uttryck för våra åsikter. Alltför många kloka människor vänder sig bort från de gemensamma frågorna i samhället, man går helt upp i sitt privata. Men en förutsättning för ett bra privatliv är faktiskt ett stabilt samhälle, och ett sådant är ingen självklarhet.

Om vi låter politikerföraktet gå så långt att vi inte bara tycker illa om våra politiker, utan dessutom tar avstånd från själva begreppet ”politiker”, och kanske rentav vill avskaffa dem, då är vi riktigt illa ute. Utan politiker har vi ingen demokrati. Och, alternativen till demokrati är… förfärliga.

Ingemar Bengtsson