Gunnebo slott bryr sig inte om motionärerna

I många år har jag motionerat i Herkules och Gunneboskogen. För varje år blir det allt tydligare att Mölndals stad…