Gunnebo slott är till för alla och inte bara ryttarna, skriver Kulturhistoriskt intresserad, som tycker att tonen i debatten har blivit alltför hätsk. Arkivfoto

Gunnebo inte bara till för ryttarna

Det är massiva protester mot att lägga ner ridskoleverksamheten på Gunnebo slott. Väldigt många och hätska insändare har publicerats. I Mölndals-Posten 24 maj kräver till och med en skribent att både vd, ordförande och kommunstyrelsens ordförande ska sluta. Åtminstone ett politiskt parti har hakat på. Det här verkar som en skickligt genomfört kampanj för att få sina egna intressen tillgodosedda.

Jag har all förståelse för att klubben vill fortsätta med sin verksamhet och att det ska finnas bra ridskoleverksamhet i Mölndal men måste detta verkligen vara just på Gunnebo slott? Platsen är inte speciellt tillgänglig med kollektivtrafiken och det finns knappast plats att växa. Nog borde det finnas en bättre plats?

Vi har fått läsa ganska lite om varför Gunnebo slott vill prioritera andra verksamheter, det vore intressant att få läsa om. Som Mölndalsbo är jag stolt över Gunnebo slott som sevärdhet och tar gärna dit gäster från andra delar av landet på besök. Det är väl den enda platsen i Mölndal som dessutom lockar turister från andra länder. Som besökare eller turist tillför inte hästarna någonting. Då vore det mer intressant med annan verksamhet kopplat till platsens kulturhistoria. Kanske utställningar, konstkurser, djurgård med enstaka djur av gamla raser, möjlighet att prova på gamla tekniker etcetera.

Jag vill uppmana ridklubben att våga öppna sig för en annan, kanske bättre, placering samt att mildra tonen i debatten. Gunnebo slott är till för alla, inte bara ryttare. Vi ska vara rädda om vår finaste sevärdhet i kommunen.

Kulturhistorisk intresserad

Relaterade artiklar
Fler artiklar