Gör det möjligt för varje elev att nå målen

Nedmonteringen av de särskilda undervisningsgrupperna och de ekonomiska nedskärningarna inom för- och grundskola som pågår i Mölndals stad kommer primärt…