Ge inte privata vårdföretag mer inflytande

Fråga till Kristian Vramsten, moderat kommunalråd i staden. Läste att du vill ge privata vårdföretag mer inflytande inom äldrevården. Hoppas…