Företagande får komma i andra hand under en pandemi

Svar till Carina Kloek-Malmsten (Mölndals-Posten 17 december).

Näringslivschef Carina Kloek Malmsten, rättfärdigar kommunens sätt att marknadsföra ”familjehandel” i Mölndal galleria. Hon vill, som hon säger, ”stötta företagare i en tuff tid”.

Läs mer:Hur kan kommunen uppmana folk att gå ut och handla?

Vi ville stötta våra företagare under den här tuffa tiden

När signaturen ”Oups” reagerar på den pågående annonseringen, där Mölndals stad är med, är det en berättiga kritik. I denna tid gäller restriktioner och personlig omsorg om individ, oavsett ålder. Företagande får i det här sammanhanget komma i andra och tredje hand. Det är individen som måste skyddas och försvaras.

Annonskampanjen från Mölndals stad blir därför etiskt problematisk. Samtidigt riktas all uppmärksamhet till en plats i kommunen – gallerian. Nu finns det även andra platser och torg där affärer finns, såsom bland annat Gamla torget, Krokslätts torg och Jungfruplatsen.

Närlingslivsstrategin är väl dokumenterad i styrdokumentet för tiden 2019–2022. Här finns inget som säger att Mölndals stad med skattemedel ska gå in och finansiera annonser i media.

Det borde vara en klar skiljelinje mellan kommunal verksamhet och privat näringsliv, särskilt när det gäller annonsering och marknadsföring.

Observer