Fel att skylla på flyktingmottagandet

Svar till Gunilla Johansson, Mölndals-Posten 19/7. Gunilla Johansson har en mängd påståenden i sin insändare om hur dåligt allt i…