Skribenten vill ha slut på gratisparkeringen i Mölndals villaområden, bland annat i Solängen. Arkivfoto: Jonas Löfvendahl

Fel med gratis parkering på villagator

Parkeringsavgifter är en viktig inkomstkälla för Mölndals kommun och det har länge förundrat mig över att det är gratis att parkera på de flesta gator inom Mölndals villaområden samtidigt som det kostar mellan tre och fem kronor per timma att parkera på gatorna runt omkring.

De flesta som bor i villaområden har en egen parkering på sin tomt och behöver inte parkera på dessa gator som underhålls och bekostas av Mölndals skattebetalare.

Ett bra exempel är Solängen. På dessa gator står det normalt runt 100 bilar varje natt parkerade på dessa gator utan att en enda krona kommer kommunen tillgodo. Om det var avgift även på dessa gator så skulle kommunen få in mellan 500 000 och 800 000 kr i avgifter per år – pengar som kommunen väl behöver.

Jag förstår inte varför just villaområden skall vara undantagna parkeringsavgifter medan alla områden med lägenheter skall avgiftsbeläggas.

Jag förstår att en del villaägare kan bli upprörda om det blir parkeringsavgifter men detta är bättre än att höja kommunalskatten för alla Mölndalsbor.

Det finns många områden som Solängen inom Mölndals kommun och dessa avgifter skulle kunna finansiera en planfri cykelväg från Lindome till Liseberg med underfarter istället för överfarter som idag vilket skapar kaos och olycksrisker varje gång cyklister skall korsa bilvägarna.

Menar Mölndals kommun allvar med att kommunen skall vara ett föredöme för cyklister så måste man skilja dessa från övrig trafik.

Thomas O

Relaterade artiklar
Fler artiklar