• Ett ekonomiskt fördelaktigt sommarkort skulle locka många fler att börja åka kollektivt, menar insändarskribenterna. Arkivfoto

  Ett sommarkort skulle locka fler nya resenärer

  Några länsbolag, bland annat Hallandstrafiken, Skånetrafiken och Blekingetrafiken, erbjuder ett sommarkort till mycket fördelaktiga priser. I dessa län gäller det från 15 juni till 15 augusti. I Blekinge kostar det 625 kronor, i Halland 650 kronor samt i Skåne 675 kronor.

  De har blivit mycket populära. Här har länsbolagen möjlighet att marknadsföra kollektivtrafikresandet och på så vis locka nya resenärer. Ett liknande kort bör Västtrafik införa.

  Västtrafiks område är ett mycket omfattande län med storstad, skärgård, glesbygd samt en otrolig massa sevärdheter. Dessutom har det ett geografiskt bra läge. Göteborg är lätt att nå och där finns resmöjligheter åt alla håll i Västsverige. Dessutom händer det mycket i Göteborg i form av bland annat konserter.

  Vi vågar påstå att företrädare för turistnäringen skulle bli mycket positiva till detta förslag och att många resenärer skulle uppskatta ett sådant kort. Inte minst de utan bil eller de som föredrar den minskande stress som kollektivtrafiken i regel innebär.

  När det gäller Halland och Skåne har man möjlighet att köpa bägge korten. Båda dessa län har mycket att erbjuda i form av sevärdheter och andra kulturbegivenheter.

  I ett flertal län finns sedan länge pensionärsrabatter. Detta borde snarast också med fördel kunna införas i hela Västtrafiks upptagningsområde. Man kan börja med att låta giltighetstiden vara mellan klockan 9 och 15 på vardagar samt lördag-söndag. 

  Eftersom Västtrafik samarbetar med länstrafikbolagen i Halland, Jönköpings länstrafik samt Värmlandstrafik kan det vara lämpligt med en kundtidning. Tidningen kan innehålla information om kollektivtrafiken, redaktionell text samt att företag och turistbolag med mera inom bolagens område har möjlighet att annonsera. I Mälardalen finns en sådan tidning som heter Tillsammans.

  Vi vågar påstå att förslagen kommer att locka många nya att resa kollektivt.

  Christer Wilhelmsson, Gunnar Janzon

  Resenärsforum

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar