Detta är inte att ta hänsyn till närboende

Svar till Staffan Lindell (Mölndals-Posten 17 september) Jag är vad du kallar ”närboende”. Det är intressant med språk. Du hävdar…