Politikerna måste lära sig att prioritera och spara på rätt saker, tycker insändarskribenten. Arkivfoto

Det finns annat att spara på

Det börjar bli dags för politiker och chefer att inse sitt ansvar, med ämbetet följer ansvar.  Att skylla på varandra  som i fallet med besparingarna inom äldreomsorgen visar brist på respekt för medborgarna. För det är faktiskt så att både brukare och vårdpersonal är medborgare och i de flesta fall skattebetalare i kommunen. 

Den aktuella besparingen på 1,5 miljoner kronor skall genomföras på bekostnad av medarbetarnas arbetsmiljö och hälsa. Effekterna av förändrade tider, mindre tid till överlappning och ett större antal nattpass för medarbetarna kommer sannolikt att resultera i att ytterligare medarbetare söker sig bort från vårdyrken. Detta i en tid när personalbristen redan är svår. Det är mer regel än undantag att vi som nattpersonal tvingas gå underbemannade, med stress och bristande förutsättningar att ge brukarna den omsorg de har rätt att kräva.  Att med dessa förutsättningar tala om vården som ett attraktivt yrkesval är löjeväckande. Att dessutom tala om att detta ger en god vård och omsorg för brukarna är än mer löjeväckande.

Att budgetera är att prioritera och fördela resurser utifrån en given intäkt. Just detta med att fördela verkar vara enkelt, men prioritera desto svårare. Prioriteringarna måste vara givna från start, en god och säker vård för brukarna måste vara den över allt stående prioriteringen. För att uppnå detta krävs vissa förutsättningar, en av dessa är engagerad och kunnig personal. Förslaget som nu är lagt är kontraproduktivt och kommer att påverka det övergripande målet i det att allt fler troligen kommer att lämna vården och antalet kort tidsvikarier kommer att öka. Detta med en ökad administrativ kostnad för att få tag i personal och instruera etcetera.

Det finns givetvis saker att spara på i den kommunala verksamheten, som inte drabbar brukarna i någon högre grad, även internt inom förvaltningen. Man skulle till exempel kunna tänka sig att endast använda interna lokaler för utbildningar, konferenser, att visa större återhållsamhet vid investeringar i nya system etcetera. Dessutom kanske det inte behövs en ny kundtjänstfunktion som enligt artikel i MP var beräknad till cirka tio miljoner kronor, i tider när man inte anser sig ha råd att garantera en bra vård och den arbetsmiljö som  brukare och anställda, läs medborgarna, förtjänar.

Ett bra förslag för berörda politiker och tjänstemän kanske skulle vara att titta på Lyxfällan i tv. Där får man lära sig att prioritera. Det går inte att köpa en ny tv när hyran inte är betald. Svårare än så är det  egentligen inte.

En av nattugglorna på Eklanda

Relaterade artiklar
Fler artiklar