Fel att göra skillnad mellan de parkerade bilarna

Jag var och hälsade på hos dottern på Eklanda skog den 23 juli och stod parkerad på deras infart och…