Den som sprider brunskjortors budskap ska inte döma andra

Läser med förskräckelse i MP 24 september om Göteborgs tingsrätts utredning av nämndemannen Mari Herrey (SD) som spridit brunskjortors budskap på nätet. Där kan man bland annat läsa:

”– Det är förkastligt material. Men jag har godtagit hennes förklaring att hon varit naiv och inte förstått naturen av det hon spridit. Det är illa, riktigt illa, men den vårdslöshet och okunskap hon visat prov på är ändå inte tillräcklig för att jag skall finna henne olämplig som nämndeman”.

Det är tingsrättens lagman Johan Kvart som uttalar dessa ord.

Ett uppdrag som nämndeman är ett uppdrag man fått i förtroende och kräver minst sagt ett stort ansvarstagande och dito gott omdöme. Självklart skall man ge alla människor en ny chans men frågan man ställer sig i det här fallet här hur någon kan säkerställa att nämndemannen i fråga inte visar samma otroligt dåliga omdöme i sin tjänst som nämndeman.

Att vara med i ett forum som skall döma andras vandel när man själv inte förstår naturen av vad man gör anser inte jag bygger upp den rättssäkerhet vi alla förtjänar. 

Som jag ser det har nämndemannen ifråga med god marginal förverkat det förtroende hon fått. Hon bör därför omedelbart avsättas. Vad beträffar en andra chans så skall hon erbjudas det men absolut inte på en nivå där hon kan vara med och påverka andra människors väl och ve.

Peter