Ulrika Frick och My Högfeldt. Foto: Hans Wretling

Därför vill vi satsa på en ekodukt

Nu har Mölndals stad chansen att tillsammans med Trafikverket och Göteborgs stad bygga en unik brygga, ekodukt, över Söderleden. Leden skär idag igenom Lilla Fässbergsdalen. Ekodukten kan bli ett nytt landmärke som samtidigt ökar tillgängligheten och säkerheten för både människor och djur mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka.

Fässbergsdalen bär på mycket historia. Mölndal fick namnet ”Trädgårdsstaden” utifrån att här odlades mycket av de grönsaker som sedan levererades till Göteborg. Idag är det bara Lilla Fässbergsdalen kvar, där man kan ana vilken verksamhet tidigare fanns i området. Genom en etablering av ekodukten kan vi också bevara en del av den historiska bebyggelse som ännu finns. Vi har fantastiska områden i vårt närområde. Slottskogen, Botaniska trädgården, Änggårdsbergen och Sandsjöbacka naturreservat ingår nu i ett gemensamt namn: Tremilaparken.

Genom ekodukten knyts dessa områden samman och vi får ett unikt sammanhängande område såväl för boende, turister och de som arbetar i området. De historiska byggnaderna kan få ett nytt liv med t ex caféer, restauranger och övernattningsmöjligheter.

En ekodukt bidrar till att skapa en grön lunga bland trafikleder och stora byggnationer. Människor mår bra av att ha närhet till grönska och människor som mår bra trivs och presterar bättre på jobbet. Gröna områden med t ex närhet till en promenad eller en lunch i en park skapar också mervärde för företag som vill etablera sig här.

I våra allt mer exploaterade städer blir vi också allt mer såbara för klimatförändringarna om vi inte bygger smart. Det behövs stora grönområden för att bl a mildra effekten av häftiga regn och grönskan bidrar också till renare luft och därmed bättre hälsa.

Argumenten är många för att det här är ett tillfälle Mölndal inte får gå miste om!

Ulrika Frick

kommunalråd (MP)

My Högfeldt

gruppledare i kommunfullmäktige (MP)

Relaterade artiklar
Fler artiklar