Dålig tillgänglighet på Fässbergsskolan

Vi är ett par nyvalda förtroendeledamöter i staden som ser fram mot våra spännande uppdrag. Det blev dock smolk i…