Dålig koll på nedskräpningen i centrum

Varför är det så nedskräpat överallt i Mölndals stad? Kommunen anlade en fin gång- och cykelbana på Storgatan, men på…