• Mölndals stads nya regler för åldersuppskrivning gör att många ensamkommande ungdomar tvingas välja mellan bostad eller utbildning, skriver insändarskribenterna. Arkivfoto

  Dags att värna redan utsatta ungdomar

  Vi skapade en vision för den här staden, som skulle vara hållbar och där alla skulle få chansen. Det lever vi tyvärr inte upp till. I Mölndal har vi ungdomar boende som kom som ensamkommande barn från Afghanistan och som av Migrationsverket snart förväntas bli uppskrivna till 18 år eller som redan blivit det. I dagsläget följer staden Migrationsverkets åldersuppskrivning vilket i praktiken innebär att ungdomarna tvingas flytta till Migrationsverkets asylboenden för vuxna innan besluten om åldersuppskrivning ens vunnit laga kraft. Något som även advokatsamfundet ställer sig starkt kritiskt till. De ungdomar som redan flyttats från Mölndal har i de flesta fall placerats i Ullared.

  Det är ändå och fortfarande vårt ansvar i utbildningsnämnden i Mölndal att förse dessa ungdomar med fortsatt utbildning, då Migrationsverkets nya anvisningsdestination inte ansvarar för språkintroduktion. Vi i nämnden fattade med den vetskapen ett beslut om att ge dessa ungdomar busskort så att möjligheten att kunna ta sig till och från skolan finns, även om det är lång resväg.

  Våra erfarenheter visar nu att flera av dessa ungdomar tvingats välja mellan utbildning eller bostad, då det inte finns praktisk möjlighet att pendla. De har valt utbildning och i dagsläget tvingas vissa sova i bilar, hos vänner eller till och med i skogen i närheten av Mölndal för att kunna fullfölja sin skolgång och med stort fokus på de aktuella nationella proven för att nå gymnasiebehörighet.

  Det är med stor sorg vi upplever att vi genom det här förfarandet inte bara bortser från stadens vision utan även och framförallt brister stort när det gäller de mänskliga rättigheterna som rätten till bostad och utbildning.

  Är det hållbart och ansvarsfullt av staden att det numer är civilsamhällets uppdrag att stå för boende för att vi ska kunna ge dessa utsatta ungdomar möjlighet till utbildning? I vissa kommuner i landet låter man ungdomarna bo kvar tills besluten om ålder vinner laga kraft och där är Lerum ett humant föredöme. För oss är de här ungdomarna mer än bara siffror på ett papper.

  Så, vad hände med vår fina vision 2022 där alla ska växa och må bra, kunna styra sina livsval och få chansen, gäller inte den ensamkommande barn och ungdomar – med rätt till utbildning? Vi bara undrar.

  Johanna Rantsi, (M)

  Tina Höstlycke, (L)

  Sarah Hallin Rose, (S)

  Ledamöter i utbildningsnämnden Mölndal

  Relaterade artiklar
  Fler artiklar