Organisationen inom hemtjänsten är ohållbar för personalen som blir långtidssjukskriven med utmattningsdepression på grund av stress, skriver Björn Arnold. Arkivfoto

Central planering för hemtjänst oroar

Heder åt områdeschefen i hemvården, Camilla Andersson, som i MP nr 14 inte skyller på politikerna för att ekonomiskt spara utan själv tar på sig ansvaret för det kaos och de problem som den centrala planeringen ger personal och vårdtagare.

Organisationen är ohållbar för personalen som blir långtidssjukskriven med utmattningsdepression på grund av stress. För att inte bli sjuka slutar många skickliga undersköterskor. Det här innebär att ledig personal beordras in vilket ytterligare spär på risken för stress.

Underligt att inte förvaltningschefen visar hänsyn mot sin personal och vårdtagare.

Ett annat bekymmer är att planeringen ändrar överenskomma tider utan att meddela vilket innebär att anhöriga blir låsta i hemmet då man inte vet när eller om hemtjänsten kommer.

Björn Arnold

Kållered

Relaterade artiklar
Fler artiklar