Att cykla är bra på alla vis men vi måste tänka på säkerheten, skriver Thomas O. På bilden syns Team Kungälv på träningsrunda. Arkivfoto: Linus Olsson

Bygg en cykelmotorväg från Lindome

Mölndals stad behöver fundera på vad som är lämpligt och konstruktivt för att underlätta för alla trafikanter och gående. Det är bra på alla sätt att cykla men vi måste se över säkerheten. Själv cyklar jag inte längre då det är att riskera livet med dagens trafik. Jag skulle vilja att man redan nu börjar planera för en planfri ”cykelmotorväg” som kan gå från Lindome till Liseberg. En cykelväg där man har underfarter istället för överfarter och på så sätt minskar antalet ställen där olyckor kan inträffa.

Varje korsning där bilar och andra fordon stannar är en stor källa till ökade utsläpp. När bilarna sedan kör iväg ökar utsläppen dramatiskt. Bilköer är en av våra största utsläppskällor idag. Ett bättre miljötänk efterfrågas och då får det planeras i tid.

På senare år har antalet cyklister mångdubblats och detta orsakar även konflikter då bilister och cyklister är oense om hur man skall tolka vem som har företräde när man korsar varandras körbanor.

Det går inte att lära alla bilister och cyklister vad som gäller utan man får se på vad man kan göra för att det skall bli mer tydligt vem som skall lämna företräde i varje situation. Det enklaste sättet är att montera upp skyltar där cykelbanor korsar vägar och i de fall där cyklister skall lämna företräde så skall det sitta en skylt som talar om detta! Det kommunala självstyret ger oss rätt att besluta detta.

Samarbete i trafiken är A och O. Det går inte att fortsätta som idag med att bara bygga nya bostäder och inte planera för att de boende ska kunna ta sig till och från hemmet utan problem. 

Thomas O  

 

Relaterade artiklar
Fler artiklar