Timmarna per brukar har ökat sen 2015, svarar vård- och omsorgsnämndens ordförande Ove Dröscher (S) en tidigare insändare. Arkivfoto

Brukarna har blivit färre, inte fler

Svar på insändare från Gunnar Henriksson om beviljade timmar i hemtjänsten.

Läs mer: Varför minskar insatserna när behovet ökar? (PLUS)

Det stämmer att timmarna per månad minskade från 34,9 till 30,4 per brukare i samband med att vi ändrade schablonerna 2015. Den största förändringen var att det då i den beviljade tiden kunde finnas utrymme för att göra annat utöver det som fanns biståndsbehov av. Detta ansågs inte helt rättssäkert då det kunde leda till olika tider för insatserna, trots att man hade bedömts ha samma behov. 

2016 låg vi på 31,3 timmar per brukare och nu våren 2017 ligger de på 32,3 timmar. Timmar per brukare har alltså ökat sedan 2015 och vi ligger en bit över GR-snittet vad gäller antalet beviljade timmar. Det som gör att det ser ut som en kraftig minskning är att du i din uträkning utgår från att antalet brukare har ökat. Det är inte korrekt, det är i storleksordning 100 färre än 2014.

Ove Dröscher (S)

Ordförande vård- och omsorgsnämnden

Relaterade artiklar
Fler artiklar