Bra med nya bostäder, men riv inte allt

Vänsterpartiet Mölndal ställer sig bakom större delen av planprogrammet för Forsåker (gamla Papyrus) men vi vill bevara mer av byggnaderna. Vi vill bland annat bevara den gamla gymnastiksalen, tjänstemannabostaden och den gamla ”kasernen”. Dessa byggnader sammanbinder, på ett naturligt sätt, fabriksområdet med kvarnbyn.

Vänsterpartiet befarar också att trafikbelastningen i och kring området kommer att ge trängsel, buller- och luftmiljöproblem.

Vi ser en farhåga i att området enbart bebyggs för en välbeställd grupp invånare utan möjlighet att hyra för de som en gång arbetade där.

Vår önskan är en ny stadsdel för alla och som anknyter till vår historia.

Vänsterpartiet Mölndal

Relaterade artiklar
Fler artiklar