Bostads-vd:n: ”Vi behöver göra årliga justeringar”

Svar till Fd medlem i HGF (Mölndals-Posten 2 april).

Det är aldrig roligt med höjningar och prisjusteringar. Det tycker inte vi heller.

I detta sammanhang är det viktigt att poängtera att vi endast har en intäkt och det är våra hyror. Den ska räcka till mycket; värme, el, vatten, avfallshantering, felavhjälpning, trädgårdsskötsel, snöröjning, försäkring, jourverksamhet, räntekostnader, personal med mera.

Läs mer:Helt fel att höja hyran i kristider

Vi får också årligen ökade omkostnader i form av taxehöjningar på el, värme, vatten avfallshantering, prisjusteringar på material och tjänster, förändrade kostnader för lånat kapital.

De kommunala bostadsföretagen, cirka 300 i Sverige, förhandlar årligen hyresjusteringar med Hyresgästföreningen.

För vår del påbörjades förhandlingen i början av året, men vi kom inte i mål förrän i mitten av mars. Tajmingen för oss är inte optimal men om vi ska kunna upprätthålla den service som vi tillhandahåller, behöver vi, liksom alla andra bostadsföretag i Sverige, göra årliga justeringar.

Under rådande omständigheter är det viktigt att vi bedriver verksamheten i så stor utsträckning som vanligt. Vi stänger inte ner vår service till dig som hyresgäst, kanske extra viktigt just nu.

Sverige behöver allas vår insats för att fungera, vi som medborgare behöver handla och utnyttja de tjänster som olika aktörer erbjuder. Annars stannar Sverige. Vi har alla sett på nyheterna att människor varslas och anställningar avslutas och det är givetvis en situation som slår hårt mot samhället och enskilda individer.

Många har sina arbeten kvar med idag opåverkad privatekonomi, men vi har även hyresgäster som har drabbats som en effekt av covid-19. Vi har därför bett våra hyresgäster som drabbats eller drabbas att ta kontakt med oss om man upplever det svårt att klara av sin hyra, så att vi tillsammans kan se över situationen. Mer om detta kan du läsa om på vår hemsida.

Vi har alla ett ansvar att hålla Sverige rullande och visst är det viktigt att också vi kan leva vidare och tillhandahålla ett funktionellt hem för dig och andra hyresgäster i Mölndal.

Marie Werner

vd, Mölndalsbostäder