Besparingar på fritids leder till ohälsa

Till ansvariga politiker i skolnämnden i Mölndals stad som ska ta beslut 10 april om olika besparingar inom fritidshemmens verksamhet!…