Besöksförbud drabbar de svagaste – ta bort det nu

Det initiala beslutet om besöksförbud på äldreboenden kunde kanske förstås i ljuset av den allvarliga situation som plötsligt uppstod. Men…