Det finns ingen konflikt mellan ridverksamheten och skötselplanen, skriver Birgitta i en svar till Lennart Wallensäter. Arkivfoto

Beslut går före skötselplan

Kommentar till Lennart Wallensäters svar till Ann-Sofie.

Detta står i Skötselplanen för kulturreservatet Gunnebo: ”Som vägledning för skötsel och åtgärder inom kulturreservatet Gunnebo gäller följande prioritering.

1. Reservatsbildningens syfte samt föreskrifter enligt Länsstyrelsens beslut 2003-06-10.

2. Skötselplanens mål och riktlinjer.

3. Förslag och rekommendationer i kunskapsunderlagen.

Årliga prioriteringar och ansvarsfördelning ska förtydligas i en åtgärdsplan.”

Detta står i länsstyrelsens beslut 2003-06-10 (punkten 1 ovan):

”De verksamheter som idag pågår på Gunnebo slott och Trädgårdar ska kunna utvecklas vidare inom ramen för kulturreservatet.”

Det vill säga: Beslut går före skötselplan och Gunnebo Ryttarsällskap har bedrivit sin verksamhet på Gunnebo sedan 2001 vilket inte under något av alla år sedan bildandet av kulturreservatet har varit i konflikt med skötselplanen – det är solklart vilken prioritering som gäller, Lennart Wallensäter!

Birgitta

Relaterade artiklar
Fler artiklar