Vi beklagar att det inte fanns tydligare hålltider i broschyren, skriver projektledare Daniel Pawholm i ett insändarsvar. Foto: Elvira Linderot

Beklagar att det inte fanns tydligare hålltider

Tack för din synpunkt. Stadsbiblioteket öppnade klockan 12.30  för allmänheten i lördags och vi beklagar din negativa upplevelse av invigningen.

Läs också: Debatt: Varför fick vi inte komma in på biblioteket? (PLUS – för prenumeranter)

Vi beklagar också att det inte fanns tydligare hålltider i Ditt och Mitt Mölndal. När Ditt och Mitt Mölndal gick i tryck hade vi inte tillräckligt färdiga hålltider. Vi har kontinuerligt publicerat löpande öppettider och annan viktig information via våra digitala kanaler.

Hoppas att du besöker vårt nya fina bibliotek.

Daniel Pawholm

projektledare kultur – och fritidsförvaltningen

Relaterade artiklar
Fler artiklar