Varken utökad teaterverksamhet eller ett hotell kommer vara lönsamt för Gunnebo, tror Lars Gahrn. Arkivfoto

Befria Gunnebo från avkastningskravet

När Gunnebo bolagiserades, låg i själva ordet bolag en fordran på avkastning eller rent av vinst. Därmed hade man fört in ett nytt och främmande begrepp vad gäller Gunnebo. Mölndals stad inköpte Gunnebo 1949 för att ha denna gård som stadspark. Inte väntar man sig väl vinst av en stadspark? John och Christina Hall lät anlägga slott och trädgårdar som ett ståndsmässigt sommarställe. Någon vinst var det inte tal om. Möjligheterna att få ut avkastning av denna egendom är mycket dåliga.

Både jordbruk och skogsbruk kräver idag mycket större arealer. Bolagsstyrelsen har emellertid lagt fram förslag. Man har gjort så gott man har kunnat, men eftersom förutsättningarna är dåliga är även förslagen dåliga. Bland annat tänker man sig utökad teaterverksamhet. Det är gott nog, att man hitintills tycks ha kunnat driva sommarteatern utan förluster, men teaterns lönsamhet krymper i en värld, där allt fler filmer och teaterpjäser kan ses i våra datorer och till och med i våra mobiltelefoner. Utökar man teaterverksamheten, finns faran att man konkurrerar med sig själv.

Dessutom tänker man sig, att man kanske skulle kunna bygga ett hotell (som för övrigt inte hör hemma i ett kulturreservat). Folk, som kan branschen, påpekar med ett småleende, att Gunnebos läge bortanför allmänna kommunikationer och utanför både Göteborgs och Mölndals centrumbildningar inte är fördelaktigt. Man påpekar vidare, att så många har byggt hotell inom Göteborgsregionen, att vi torde ha mycket stor överkapacitet när lågkonjunkturen kommer. Att öka verksamheten för att öka vinsten är ett mycket vanskligt tillvägagångssätt. Ofta leder detta enbart till ökade utgifter och större underskott. Det säkraste sättet att undvika sådant är att hålla utgifterna nere genom att inte öka verksamheten och antalet anställda.

Man har alltså all anledning att vara tacksam för Gunnebo ryttarsällskap, som dels betalar hyra och dels utför ett omfattande arbete ideellt. Man har all anledning att stödja och uppmuntra sådan verksamhet. Det kan bli förödande att – som nu – motarbeta den. Ett första steg mot bättre förhållanden vore att våra politiker befriade Gunnebo från avkastningskravet. Detta är en förutsättning för bättre förhållanden.  

Lars Gahrn

Relaterade artiklar
Fler artiklar