Båda själen och anden tar stryk

Grundproblemet i många av våra kommuner skulle kunna formuleras med orden överhettning och förtätning. I dessa två ord kan koncentreras…